دکتر میثم محمدی مدیریت مرکز توانبخشی ترنم ظفر

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
تخصص: توانبخشی عصبی و شناختی
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی
متولد 1360
با بیش از 14 سال سابقه کار کلینیکی، علمی و پژوهشی