رشد و تکامل استدلال

یکی از انواع تفکر «استدلال» (reasoning) است و ذهن در این فرایند می کوشد با ترکیب و تنظیم تجربه های قبلی خود مشکل یا مسأله تازه ای را حل کند. iphone xr case for sale cheap iphone 8 case outlet از جمله روان شناسان مشهوری که مطالعات زیادی درباره ی رشد و تکامل استدلال بعمل آورده اند می توان پیاژه را نام برد. این محقق در کتاب خود به نام «تصور کودک از علیت طبیعی» می نویسد: «تفکر کودک از لحاظ مظاهرش با تفکر شخص بزرگسال اختلاف دارد. iphone 7 case on sales cheap iphone 8 case online کودک در تفکرش «خودمدار» است یعنی فقط درباره ی خودش می اندیشد و بیش از هدف یا موضوع تفکر به این اهمیت می دهد که خود محور اصلی یا کانون هر چیزی باشد که به خاطرش می رسد و به همین سبب، با خودش حرف می زند. iphone 7 case outlet uk iphone 7 case for sale کودک در استدلال خود روابط عجیبی بکار می برد که با حقیقتی که می خواهد کشف کند هیچگونه ارتباطی ندارند. cheap iphone xs case چنانکه وقتی از او سؤال می شود: چرا خورشید به زمین نمی افتد احیاناً پاسخ می دهد که در آسمان بودن آن مانع از افتادنش می شود. کودک در تعمیم های خود بسیار شتابزده است و تعمیم های او از وضع و حالت شخصی و فردی او متأثر می شوند زیرا کودک «خودمدار» است و آنچه به خاطرش می رسد برای او واقعیت دارد و قابل تعمیم می باشد. cheap iphone xs case online این عقاید پیاژه روان شناسان کودک را برانگیخت که به مطالعه درباره ی مشخصات عمده تفکر کودکان بپردازند و دریابند که چه عواملی در آن مؤثرند و تفکر کودک چه جنبه هایی دارد. outlet iphone 8 case online تحقیقات جدید روان شناسان نشان دادند که تفکر افراد بزرگسال همان مظاهر تفکر کودک را دارد بویژه هنگامی که شخص بزرگسال با موضوع تازه ای مواجه می شود که درباره ی آن تجربه قبلی ندارد. iphone 8 case for sale iphone xs case on sales او نیز مانند کودک، روابطی را بکار می برد که با حقیقت مسأله ارتباط ندارند چنانکه غالباً می شنویم یا می گوییم: فلان شخص، کودکانه فکر می کند، استدلال فلان شخص بچگانه است و … همچنین، تعمیم های شتابزده در بزرگسالان نیز دیده می شوند. Iphone 8 case به این ترتیب، ارزش عقاید پیاژه مورد تردید قرار گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *