انواع اختلالات گفتاری کودکان

 • آپراکسی گفتاری
 • دیس آرتری
 • اختلالات عملکرد عضله ای دهانی-صورتی(OMD)
 • اختلالات تولید گفتار و فرایند های واج شناختی
 • اختلالات سیالیت کلام و لکنت

شایعترین دلایل بروز اختلالات گفتاری

 • وراثت و سابقه خانوادگی
 • تولد زود هنگام
 • وزن پایین حین تولد
 • کم شنوایی
 • اوتیسم
 • کم توانی های ذهنی
 • سندرم ها (سندرم داون یا x شکننده و….)
 • ضربه های مغزی
 • تومور ها
 • فلج مغزی

درمان : گفتاردرمانی