انجام تمرین درمانی و حرکت درمانی برای بیمارانی نظیر کودکان فلج مغزی که از مشکلات حسی، حرکتی و تعادلی رنج می برند.