آب درمانی

استفاده از آب درمانی یکی از راهکارهای موثر یکپارچگی حسی بخصوص در کودکان طیف اوتیسم که از مشکلاتی نظیر تدافع لمسی رنج می برند، می باشد.

آب گرم باعث کاهش اسپاسم عضلانی می شود و بسیاری از تمرینات و حرکات درمانی در کودکانی نظیر مبتلایان به فلج مغزی با سهولت و کیفیت بهتری صورت می گیرد.

آب با اثر هیدرواستاتیک، شبیه ماساژ عمل می کند و ضمن اثرات آرامبخشی خود، باعث تعدیل انرژی و کمک به بهبود تمرکز در کودکان و بزرگسالان می شود.

درمانگر در آب با استفاده از خاصیت شناوری باعث کاهش اثر جاذبه می گردد و همچنین مقاومت آب در برابر حرکت باعث تقویت بهتر عضلات می گردد.

آب درمانی مرکز ترنم ظفر، یکی از معدود مراکز معتبر آب درمانی تخصصی کودکان در سطح کشور می باشد.

روزهای زوج؛ درمانگر : خانم سونا صابری کارشناس کاردرمانی
روزهای فرد؛ درمانگر :آقای سهیل جماعتی کارشناس ارشد کاردرمانی

طیف وسیعی از کودکان بویژه فلج مغزی و اختلالات حسی حرکتی، نیاز به آب درمانی دارند.